Domů » 2014 » Červen

Archiv pro Červen, 2014

RedHat YUM

Posted 28.6.2014 By Řezáč Petr
1.Co je yum?

Yum (Yellow dog Update, Modified) je manager balíčků který byl vyvinut Duke University ke zlepšení instalací RPMs.

Yum prohledává několik repository balíčků a jejich závislostí takže mohou být instalovány spolu ve snaze zmírnit problémy se závislostmi instalačních balíčků. Red Hat Enterprise Linux 5 poižívá Yum pro stažení a instalaci RPMs.

Yum používá konfiguračni soubor /etc/yum.conf. Více informací naleznete v  yum(8) man stránkách.

Existuje několik způsobů, jak můžete nainstalovat úložiště v systému a install/update packages :

  • Přidat existující repository.
  • Vytvořit novou repository obsahující packages vytvořené z ISO  staženách z RHN.
  • Registrovat se do systemu na RHN a v rámci předplatného odebírat packages a aktualizace včetně závislostí zde.
2.Jak se používá?
Musíte být přihlášeni jako root. Zde jsou některé užitečné příkazy:

1) Instalace package:

# yum install package

Příklad:

# yum install httpd

2) Odstranění package:

# yum remove package

Příklad:

# yum remove httpd

3) Update package:

# yum update package

Příklad:

# yum update httpd

4) Vyhledání package:

# yum search package

Příklad:

# yum search httpd

5) Vyhledání informací o package:

# yum info package

Příklad:

# yum info httpd

6) List packages obsahující určitý termín:

# yum list term

Příklad:

# yum list httpd

7) Zjištení jaký balíček obsahuje určitý soubor:

# yum whatprovides ‚path/filename‘

Příklad:

# yum whatprovides ‚etc/httpd.conf‘

# yum whatprovides ‚*/libXp.so.6‘

8) Update všech instalovaných packages s kernel package :

# yum update

Příklad:

# yum update

9) Update specifické package:

# yum update

Příklad:

# yum update openssh-server