Měsíc: Listopad 2011

 • Referenční model OSI

  Referenční model ISO/OSI Referenční model ISO/OSI vypracovala mezinárodní organizace pro normalizaci ISO jako hlavní část snahy o standardizaci počítačových sítí nazvané OSI a v roce 1984 ho přijala jako mezinárodní normu ISO 7498. Kompletní text normy přijala také CCITT jako doporučení X.200. Referenční model ISO/OSI se používá jako názorný příklad řešení komunikace v počítačových sítí […]

 • FreeBSD internet server

  FreeBSD je vyspělý operační systém pro architektury x86 a kompatibilní (včetně procesorů Pentium a Athlon), AMD64 a kompatibilní (včetně procesorů Opteron, Athlon 64 a EM64T), UltraSPARC, IA-64, PC-98 a ARM. Systém vznikl z BSD, z verze UNIXu vyvinutého na University of California v Berkley, je vyvíjen a udržován velkým týmem jednotlivců. Jedná se o velmi […]

 • Fonty ke stažení

  True type fonty Type 1 fonty Pack 01 Pack 02 Pack 03 Pack 04 Pack 05 Pack 06 Pack 07 Pack 08 Pack 09 Pack 10 Pack 11 Pack 12 Pack 13 Pack 14 Pack 15 Pack 16 Pack 17 Pack 18 Pack 19 Pack 20 Pack 21 Pack 22 Pack 23 Pack 24 Pack […]

 • Historie procesorů x86

  Historie procesorů je zajímavá rychlým vývojem a rozšířením této technologie během několika let. Začátek této historie je svázán s processorem 8086 na frekvenci 5 MHz, v současné době se týká procesorů taktovaných na frekvencích přes 3 GHz a vývoj směřuje dále. Jaký byl průběh tohoto vývoje za posledních 30 let? Začneme tedy procesorem 8086… Intel […]

 • Instalace a update software ve FreeBSD

  1. Porty, databáze balíčků 2. Aktualizace stromu portů 3. Instalace balíčků 4. Odinstalace balíčků 5. Zjistění verzí balíčků 6. Security a update 7. Aktualizace balíčků 8. Řesení problémů 1. Kolekce portů a balíků FreeBSD nabízí uživatelům a správcům jednoduchý způsob instalace aplikací. Strom portů je umístěn v adresáři /usr/ports/… a obsahuje zdrojové kody jednotlivých aplikací. […]