Domů » Archiv pro kategorii 'Programování'

Programování Archive

Instalace Perl modulů

Posted 24.3.2013 By Petr Řezáč

Tento dokument popisuje jak instalovat Perl moduly na Unix a NT. Zahrnuje CPAN.pm pro Unix, PPM pro NT a různé metody ruční instalace. Pokud není výslovně uvedeno jinak, NT se rozumějí všechny Win32 platformy. Výběr a stažení modulů: Unix a NT Perl moduly lze vyhledat a stáhnout ze CPAN Rozbalení modulů ve formátu .tar.gz: Unix: […]

JavaScript Reference 1.5

Posted 24.7.2011 By Petr Řezáč

JavaScript Reference 1.5 – popis jazyku

Web metatag generátor

Posted 19.2.2011 By Petr Řezáč

Jednoduché vytváření hlaviček HTML souborů.

Kaskádové styly (CSS)

Posted 24.4.2010 By Petr Řezáč

Referenční přehled vlastností CSS1 (Cascading Style Sheets, level 1) Tento dokument shrnuje nejdůležitější informace o káskadových stylech dokumentů. Informace vycházejí z oficialního doporučení konsorcia W3C Cascading Style Sheets, level 1, jsou však uspořádány do přehledných tabulek. © Jiří Kosek, 1997 Obsah Vlastnosti písma Vlastnosti pro nastavení barev a pozadí Vlastnosti textu Vlastnosti boxů Klasifikační vlastnosti […]

HTML 4 reference

Posted 24.2.2010 By Petr Řezáč

Přehled příkazů HTML 4 – reference.

Loginscripty pro Windows (Visual Basic Scripting)

Posted 24.10.2009 By Petr Řezáč

Vytvoření objektů a kolekcí používaných ve scriptu objekty z Active Directory, např: Set objSysInfo = CreateObject(„ADSystemInfo“) Set objCurrentUser = GetObject(„LDAP://“ & objSysInfo.UserName) objekty typu shell a filesystém: Set objFSO = CreateObject(„Scripting.FileSystemObject“) Set objShell = WScript.CreateObject („WSCript.shell“) objekty a kolekce z WMI – Windows Management Instrumentation Set objWMIService = GetObject(„winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\.\root\cimv2“) Set colComputers = objWMIService.ExecQuery („SELECT * […]