Driver pro tiskárnu POS58 Linux


Driver pro tiskárnu ZiJiang ZJ-58 je ke stažení na Github: klirichek/zj-58.

Pro instalaci jsou nutné následující package

sudo apt-get install libcups2-dev libcupsimage2-dev git build-essential cups system-config-printer

Stáhněte zdrojová kod ovladače a postupujte dále podle návodu

git clone https://github.com/klirichek/zj-58.git
cd zj-58/ 
make

sudo ./install

Nastavení tiskárny

pokračujeme v GUI nastavení tikáren (Preferences → Print Settings):

Add nová tiskárna

Vybrat Unknown připojena k USB a nastavit

dále pokračujeme příkazy

sudo /usr/lib/cups/backend/usb

sudo usermod -a -G lp pi

nakonec restartujeme.

Pokud není tiskárna přidána např. pokud nebyl nalezen port tiskárny přidáme ručně

Vlastnosti tiskárny nastavíme zde

,