Instalace FreeBSD – 6.2


 • Instalační CD FreeBSD 6.2-RELEASE stáhneme ve formě ISO image ze stránek FreeBSD http://www.freebsd.org nebo z FTP serveru ftp://ftp.cz.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/.
 • Pokud používáte na hardware na který budete FreeBSD instalovat architekturu i386 stáhněte image z adresáře ISO-IMAGES-i386, pokud používáte AMD 64-bitový procesor stáhněte image s adresáře ISO-IMAGES-amd64. Ze stažených image vypalte CD, na vašem počítači nastavte v BIOSu boot z CD a můžeme začít instalovat.
 • vložíme BOOT disk, po boot procesu výměníme disk1 a pokračujeme v dialogu
 • výběr jazyka (Czech Rep)
 • výběr klávesnice default (”USA ISO“)
 • sysinstall Main Menu – vybrat ‘Standard install’
 • vytvoření partition, disk label:
  Disk: ad0 Partition name:ad0s3 Free: 40965750 blocks (20002MB) (a0 znamená první harddisk nastaven jako ‘Primary Master’, ad0s3 je třetí partition na prvním disku)
  Rozdělení disku je možné provést individuálně, ale v každém případě potřebujete jednu část nastavenou jako “FS”, mountovanou jako “/” (root filesystemu, kernel abase systém) , druhou část nastavenou jako “Swap”, další časti jsou na vás např. takto:
  / 500MB (root filesystem, kernel and base system)
  swap 500MB (swapspace)
  /usr 10GB (installed applications, ports, src)
  /usr/local/www 1GB (apache-webserver folder for all hosted domains)
  /var 5GB (logfiles,imap-folder, mysql database)
  /tmp 500MB (temporary storage)
  Výtvořené díly budou pojmenovány následovně: ad0s3a, ad0s3b, ad0s3d, ad0s3e, ad0s3f….
  Uložení konfigurace ‘q’
 • výběr “FreeBSD BootMgr”
 • výběr distribuce a kolekce portů, instalačního media, dialog konfigurace síťových služeb a nastavení os
  Do you want to configure any ethernet devices?: Yes
  Use IPV6? No
  Use DHCP? Yes
  Hostname=freebsd62, domain domain.cz
  Use INETD? Yes
  Configure INETD? No (’inetd’ obsahuje konfiguraci síťových služeb. Yes pokud chcete editovat /etc/inetd.conf, jinak je použita aktuální konfigurace)
  Do you want this machine to funciton as a network gateway? Yes (Když chcete použít FreeBSD stroj jako síťový router)
  Would you like to enable SSH login? Yes (důležité)
  Do you want to have anonymous FTP access to this machine? No (nedopručeno)
  Do you want to configure this machine as an NFS server?
  Do you want to configure this machine as an NFS client? No No (Yes v případě že chcete síťově sdílet soubory)
  Would you like to customize your system console settings? No
  Would you like to set this machine’s time zone now? Yes
  Is this machine’s CMOS clock set to UTC? Yes (použití interních hodin počítače pro nastavení času)
  Select a region Europe
  Select a country or region Czech Rep
  Does the abbreviation ‘CET‘/’CEST’ look reasonable? Yes
  Would you like to enable Linux binary compatibility? Yes
  Does this system have a PS/2, serial, or bus mouse? No (nastavení myši Yes v prípadě že instalujete X-Windows).
  The FreeBSD package collection … Would you like to browse the collection now? No
  Would you like to add initial user accounts to the system? … Yes
  Přidání dalších uživatelů:
  Group: Group name=<freebsd_username> (+ 4x enter)
  User: Login ID=<freebsd_username>,
  Group=<freebsd_username>,
  password=<something_secret>,
  Member groups: wheel (Tab, Tab, Tab, OK, X Exit)
  Set root password. … OK (nastavení hesla systémového účtu)
  New Password: <your_very_secret_password>
  Retype new Password: <your_very_secret_password>
  Visit the general configuration menu for a chance to set any last options? No
  X Exit Install Are you sure you wish to exit?… Yes
 • Vyjmout FreeBSD instalační cd-rom, reboot, přihlášení na účet: root password: <my_mothers_maiden_name>
  Po přihlášení zpráva z Message Of The Day (z /etc/motd)
  Konfigurace síťového připojení do Internetu, „ifconfig“, editace /etc/rc.conf
  např.
  ifconfig_rl0=“inet 10.0.0.1 netmask 255.255.255.0″
  defaultrouter=“10.0.0.138″
  ifconfig_rl0=“DHCP“
  ifconfig_rl0=“100baseTX mediaopt full-duplex“
  defaultrouter=“10.0.0.138″
  ifconfig_em1=“inet 10.0.0.1 netmask 255.255.255.0″
  hostname=“hostname.domain.cz“
  #ifconfig_xl0=“DHCP“
  sshd_enable=“YES“
  check_quotas=“NO“
  syslogd_flags=“-svn -sv“
  inetd_enable=“YES“
  inetd_flags=“-wWl -C10″
 • Editace /etc/resolv.conf , přidání DNS serverů, např-
  nameserver 10.0.0.138
  nameserver 195.250.128.34
 • Midnight commander
  pkg_add -r mc
 • nastavení synchronizace času
  pkg_add -r ntp
  konfigurace: vytvoření souboru /etc/ntp.conf s obsahem
  server tik.cesnet.cz
  do /etc/rc.conf:
  ntpd_enable=“YES“
  test funkce:
  ntpd -gq
  Vrací zprávu:
  ntpd: time set -7152.403129s
  Dokončení instalace editace /etc/rc.conf kontrola nebo přidat:
  sshd_enable=“YES“
  check_quotas=“NO“
  syslogd_flags=“-svn -sv“
  inetd_enable=“YES“
  inetd_flags=“-wWl -C10″
  #rc_debug=“YES“ (pokud potřebujete ladit)
,