Připojení síťové složky chráněné heslem


Nejrychlejší způsob, jak automaticky připojit sdílenou složku chráněnou heslem, je upravit /etc/fstab (s oprávněními root) a přidat tento řádek:

//servername/sharename  /media/windowsshare  cifs  username=msusername,password=mspassword,iocharset=utf8,sec=ntlm  0  0

To však není dobrý nápad: /etc/fstab je čitelný pro každého, stejně jako vaše heslo pro Windows v něm. Řešením je použití souboru pověření. Toto je soubor, který obsahuje pouze uživatelské jméno a heslo.

Pomocí textového editoru vytvořte soubor pro přihlašovací pověření vzdálených serverů:

gedit ~/.smbcredentials

Do souboru zadejte své uživatelské jméno a heslo pro Windows:

uživatelské jméno=msusername
heslo=mspassword

Uložte soubor, ukončete editor.

Změňte oprávnění souboru, abyste zabránili nechtěnému přístupu k vašim přihlašovacím údajům:

chmod 600 ~/.smbcredentials

Poté upravte svůj soubor /etc/fstab (s oprávněními root) a přidejte tento řádek (nahrazením nezabezpečeného řádku ve výše uvedeném příkladu, pokud jste jej přidali):

//servername/sharename /media/windowsshare cifs credentials=/home/ubuntuusername/.smbcredentials,iocharset=utf8,sec=ntlm 0 0

Uložte soubor, ukončete editor.

Nakonec otestujte záznam fstab vydáním:

sudo mount -a