RedHat YUM


1.Co je yum?

Yum (Yellow dog Update, Modified) je manager balíčků který byl vyvinut Duke University ke zlepšení instalací RPMs.

Yum prohledává několik repository balíčků a jejich závislostí takže mohou být instalovány spolu ve snaze zmírnit problémy se závislostmi instalačních balíčků. Red Hat Enterprise Linux 5 poižívá Yum pro stažení a instalaci RPMs.

Yum používá konfiguračni soubor /etc/yum.conf. Více informací naleznete v  yum(8) man stránkách.

Existuje několik způsobů, jak můžete nainstalovat úložiště v systému a install/update packages :

  • Přidat existující repository.
  • Vytvořit novou repository obsahující packages vytvořené z ISO  staženách z RHN.
  • Registrovat se do systemu na RHN a v rámci předplatného odebírat packages a aktualizace včetně závislostí zde.
2.Jak se používá?
Musíte být přihlášeni jako root. Zde jsou některé užitečné příkazy:

1) Instalace package:

# yum install package

Příklad:

# yum install httpd

2) Odstranění package:

# yum remove package

Příklad:

# yum remove httpd

3) Update package:

# yum update package

Příklad:

# yum update httpd

4) Vyhledání package:

# yum search package

Příklad:

# yum search httpd

5) Vyhledání informací o package:

# yum info package

Příklad:

# yum info httpd

6) List packages obsahující určitý termín:

# yum list term

Příklad:

# yum list httpd

7) Zjištení jaký balíček obsahuje určitý soubor:

# yum whatprovides ‚path/filename‘

Příklad:

# yum whatprovides ‚etc/httpd.conf‘

# yum whatprovides ‚*/libXp.so.6‘

8) Update všech instalovaných packages s kernel package :

# yum update

Příklad:

# yum update

9) Update specifické package:

# yum update

Příklad:

# yum update openssh-server

, ,