SCSI kabely


SCSI kabely jsou vyráběny ve dvou variantách jako externí a interní. Externí kabely jsou používány pro připojení SCSI zařízení která nejsou umístěna uvnitř PC, externí zařízení s vlastním napájecím zdrojem. Interní kabely se používají pro připojení SCSI zařízení unístěných uvnitř PC skříně

  • Kroucené páry : Všechny vodiče v kabelu jsou taženy v párech kde každý signál je doplněn párem návratového signálu. Každý pozitivní signál je párován s korespondujícím negativním signálem. Dva dráty v každím páru jsou krouceny dohromady. Toto kroucení zlepšuje integritu signálu v porovnání s paralelním vedením vodičů každý zvlášť. Tenké externí kabely obsahují tedy 25 párů vodičů v porovedení 50 vodičů a 34 párů v provedení 68 vodičů.
  • Stínění: Tyto kabely jsou vyráběny v kovovém stínění, nejčastěji hliníkovém nebo měděném provedeném jako folie nebo síťka, pro blokování šumu a interference.
  • Vrstvová struktura:  Páry vodičů nejsou v kabelu poskládány náhodně, ale ve vrstvové struktuře. Jádro vrstvy obsahuje páry přenášející důležité kontrolní signály: REQ and ACK (request and acknowledge). Kolem jádra jsou umístěny ostatní páry vodičů kontrolních signálů složené do střední vrstvy. Vnější vrstva obsahuje páry vodičů datových signálů.Tato třívrstvá struktura má za cíl izolovat důležité signály a vylepšuje tím integritu přenášených dat.