Utility pro administraci systém MS Windows.


SysInfo – vypíše informace o hardware vašeho počítače, operačním systému, systémové proměnné ap.
TCPView – monitoring procesů, protokolů, adres komunikujících z vasěho počítače přes TCP/IP.
BGinfo – vypíše na plochu vašecho počítače informace o vašem hardware a systému.
Diskmon – Monitoring zápisu a čtení na vašem harddisku.
Filemon – Monitoring zápisu a čtení souborů na lokální filesystém.
Portmon – monitoring lokálních seriových a paralelních portů počítače.
TreeSize – zobrazí objemy dat v jednotlivých adresářích v adresářovém stromu.
NETSvc – commandline utilita pro práci se vzdálenými NT service (start, stop, status).
KillNotes – utilita pro ostranění visících procesů v lotus notes.
NewSID – utilita pro generováno SID.
MTUAdjust – utilita pro nastavování MTU (Max transfer units) pro síťovou komunikaci.
Procexp – zobrazí procesy běžící va počítači včetně závislostí.
ShutDown – comadline utilita pro vdáleny shutdown, reboot počítače.
ZAP – utilita pro smazání souborů držených např. systémem.
TDEL – mazání souborů s množstvím přidaných parametrů (např. create, modify file).
WGet – je utilita pro neinteraktivní download souborů z webů s podporou HTTP, HTTPS, a FTP protokolů.cols, as well as retrieval through HTTP proxies.
ClientDiag – diagnostika stanice pro MS update prpstřednictvím WSUS.
GPMON – Windows NT group policy monitoring.
WinDumpEvt – Management (smazání, uložení nebo dump) eventlogu na lokálním nebo vzdáleném NT počítači.
SNMPUtil – utilita pro managemet SNMP(simply network management protocol).
GPInventory – GP windows NT inventory.
DFSUtil – utilita pro údržbu windows NT DFS.
ADSIEdit – editace NT Active directory.
Blat – commandline utilita pro odesílání emailů.
Cygwin -je Linux-like prostředí pro Windows .
Reboot – utility pro reboot počítače.
NTutil – NT admin utility z Resource Kit (DHCP, Policy, User, Server admin ap.).
NetMON – Microsoft network monitor.
TCPScan – Scanování TCP portů počítače.
RemoteDesktop – MS remote desktop.
PSTools – NT utility pro vzdálené spouštění procesů, informace o systému ap.
LockOutStatus – utilita pro sledování zamykání uživatelských účtů v NT doméně.
Volkov Commnader – DOS program pro práci se soubory.