WordPress plugin Fontific


Fontific umožňuje používat písma Google na svém webu WordPress. Pomocí css selektoru můžete vytvořit libovolný počet pravidel pro písmo a použít je na prvky na webových stránkách. Upraveno pro WP 5.3.2 a vyšší z původního projektu Autor: Andrei Ivasiuc. Přidána podpora češtiny a rozšířeno o atributy text-align, text-transform a text shadow. Instalace a nastavení je popsáno v readme.txt. Ke stažení na
GitHub
,