Zapojení game/MIDI portu


signál pin
RxD 3
TxD 2
RTS 4
CTS 5
DSR 6
DTR 20
DCD 8
GND 7
22
12

Význam signálů:

  • RXD – Čtená data
  • TXD – Vysílaná data
  • RTS – Potvrzení čtených dat
  • CTS – Potvrzení vysílaných dat
  • DSR – Připravenost k příjmu
  • DTR – Připravenost k vysílání
  • GND – Společná zem 0V