Zapojení kabelu k tiskárně(LPT)


signál pin canon25 pin centronics 36
STROBE 1 1
DATA1 2 2
DATA2 3 3
DATA3 4 4
DATA4 5 5
DATA5 6 6
DATA6 7 7
DATA7 8 8
DATA8 9 9
ACK 10 10
BUSY 11 11
PE 12 12
LOG1 13 13
AUTO FEED 14 14
NC 15
0V 16
GND 17
NC 18
GND 19 19
GND 20
GND 20 21
GND 22
GND 21 23
GND 24
GND 22 25
GND 26
GND 23 27
GND 28
GND 24 29
GND 25 30
INT 16 31
ERROR 15 32
GND 18 33
NC 34
LOG1 35
SLCT IN 17 36

Význam signálů:

 • Data 1 až 8 – Osmibitová data na datové sběrnici
 • STROBE – Aktivní v nule, realizující předání dat do tiskárny. Impuls > 0.5 ms.
 • ACKNLG – Aktivní v nule, oznamující, že data byla převzata a že tiskárna je připravena další data (inpuls).
 • BUSY – Pokud je BUSY aktivní (log.1), není tiskárna připravena k převzetí další slabiky.
 • PE – Signál indikuje konec papíru (paper-end).
 • AUTO FEED – Při log.0=aut.nová řádka, při log. 1=aut. řádkování vypnuto.
 • INT – Aktivní v nule, při trvání minimálně 50 ms inicializuje tiskárnu.
 • ERROR – Aktivní v nule při: OFF-LINE, ukončení papíru, eventualní chybě.
 • SLCT IN – Volba tiskárny (DC1 až DC3 jsou funkční jen při 36=log.1).
 • GND – Logická zem přístroje
 • Log.1 – +5V přes rezistor