Zapojení konektorů na paralelním portu počítače (LPT)


signál pin
STROBE 1
DATA1 2
DATA2 3
DATA3 4
DATA4 5
DATA5 6
DATA6 7
DATA7 8
DATA8 9
ACK 10
BUSY 11
PE 12
LOG1 13
AUTO FEED 14
ERROR 15
INT 16
SLCT IN 17
GND 18
GND 19
GND 20
GND 21
GND 22
GND 23
GND 24
GND 25

Význam signálů:

 • Data 1 až 8 – Osmibitová data na datové sběrnici
 • STROBE – Aktivní v nule, realizující předání dat do tiskárny. Impuls > 0.5 m s.
 • ACKNLG – Aktivní v nule, oznamující, že data byla převzata a že tiskárna je připravena další data (inpuls).
 • BUSY – Pokud je BUSY aktivní (log.1), není tiskárna připravena k převzetí další slabiky.
 • PE – Signál indikuje konec papíru (paper-end).
 • AUTO FEED – Při log.0=aut.nová řádka, při log. 1=aut. řádkování vypnuto.
 • INT – Aktivní v nule, při trvání minimálně 50 ms inicializuje tiskárnu.
 • ERROR – Aktivní v nule při: OFF-LINE, ukončení papíru, eventualní chybě.
 • SLCT IN – Volba tiskárny (DC1 až DC3 jsou funkční jen při 36=log.1).
 • GND – Logická zem přístroje.
 • Log.1 – +5V přes rezistor