Zapojení konektorů na sériovém portu počítače (COM) canon 9 pin


pin RS232 RS422 RS485 proud.smyčka
1 DCD GND GND
2 RxD RTS+
3 TxD RTS-
4 DTR TxD+ Tx/Rx+ TxD+
5 GND TxD- Tx/Rx- TxD-
6 DSR CTS+
7 RTS CTS-
8 CTS RxD+ Tx/Rx+ RxD+
9  RI RxD- Tx/Rx- RxD-
Význam signálů:

  • RXD – Čtená data
  • TXD – Vysílaná data
  • RTS – Potvrzení čtených dat
  • CTS – Potvrzení vysílaných dat
  • DSR – Připravenost k příjmu
  • DTR – Připravenost k vysílání
  • GND – Společná zem 0V