Zapojení konektoru na tiskárně(LPT)


signál pin
STROBE 1
DATA1 2
DATA2 3
DATA3 4
DATA4 5
DATA5 6
DATA6 7
DATA7 8
DATA8 9
ACK 10
BUSY 11
PE 12
LOG1 13
AUTO FEED 14
NC 15
0V 16
GND 17
NC 18
GND 19
GND 20
GND 21
GND 22
GND 23
GND 24
GND 25
GND 26
GND 27
GND 28
GND 29
GND 30
INT 31
ERROR 32
GND 33
NC 34
LOG1 35
SLCT IN 36

Význam signálů:

 • Data 1 až 8 – Osmibitová data na datové sběrnici
 • STROBE – Aktivní v nule, realizující předání dat do tiskárny. Impuls > 0.5 m s.
 • ACKNLG – Aktivní v nule, oznamující, že data byla převzata a že tiskárna je připravena další data (inpuls).
 • BUSY – Pokud je BUSY aktivní (log.1), není tiskárna připravena k převzetí další slabiky.
 • PE – Signál indikuje konec papíru (paper-end).
 • AUTO FEED – Při log.0=aut.nová řádka, při log. 1=aut. řádkování vypnuto.
 • INT – Aktivní v nule, při trvání minimálně 50 ms inicializuje tiskárnu.
 • ERROR – Aktivní v nule při: OFF-LINE, ukončení papíru, eventualní chybě.
 • SLCT IN – Volba tiskárny (DC1 až DC3 jsou funkční jen při 36=log.1).
 • GND – Logická zem přístroje
 • Log.1 – +5V přes rezistor