Zapojení propojovacího kabelu mezi UPS a počítačem Victron


  • První zapojení je určeno pro UPS VICTRON pro ovladače PowerMon pro Novell (ver. 2.9.6. – 4.02), Wiz-kit pro Novell, PowerCOACH pro OS/2, OS/2 a WINDOWS-NT systémové ovladače
  • Druhé zapojení je určeno pro UPS VICTRON pro ovladače Wiz-kit pro Novell, PowerCOACH pro WINDOWS-NT, WINDOWS 95, OS/2, PowerFLAG pro UNIX