Zapojení SCART konektoru


Pin Name Description Pin Name Description
1 AOR Audio Out Right 2 AIR Audio In Right
3 AOL Audio Out Left + Mono 4 AGND Audio Ground
5 BGND RGB Blue Ground 6 AIL Audio In Left + Mono
7 B RGB Blue 8 SWTCH Audio, RGB switch,16:9
9 GGND RGB Green Ground 10 CLKOUT Clock Out
11 G RGB Green 12 DATA Data Out
13 RGND RGB Red Ground 14 DATAGND Data Ground
15 R RGB Red / Chrominance 16 BLNK Blanking Signal
17 VGND Composite Video Ground 18 BLNKGND Blanking Signal Ground
19 VOUT Composite Video Out 20 VIN Composite Video In, Luminance
21 SHIELD Chassis Ground, cable Shield
Pin aplikace (norma – doporučení)
evropská (IEC 84(CO)30) japonská (TT3-033) americká (EIA)
1 výstup: audio – B vstup: audio – A řízení: povel. sig.
2 vstup: audio – B výstup: audio – A vstup: audio – L
3 výstup: audio – A zem: audio řízení: čas. konst AGC
4 zem: audio zem: audio zem: audio
5 zem: video – B vstup: audio – B řízení: potl. audio (SAP)
6 vstup: audio – A výstup: audio – B vstup: audio – R
7 video – B zem: video vstupy video – B
8 řízení: povel. sig. zem: video výstupy výstup: audio
9 zem: video – G vstup: video zem: RGB
10 data (I2C) výstup: video data
11 video – G řízení: povel. sig. video – G
12 data (I2C) vstup: RGB data
13 zem: video – R zem: video – R zem: RGB
14 zem: zatemnění zem: zatemnění a RGB vstup: synchronizace
15 video – R video – R video – R
16 sig. zatemnění sig. zatemnění sig. zatemnění
17 zem: video výstup zem: video – G zem: video výstup
18 zem: video vstup zem: video – B dekodér obnovení synchr.
19 výstup: video video – G výstup: video
20 vstup: video video – B vstup: video
21 stínění stínění stínění