Zapojení seriového laplinku (COM) 9 pin


Tento typ kabelu slouží k propojení dvou počítačů mezi sebou. Propojení je realizováno pomocí COM (seriových) portů . Zapojení je ve třech variantách podle počtu drátů v kabelu které máme k dispozici.
K přenosu dat mezi počítači propojenými laplinkovým kabelem je nutno použít komunikační program např. Norton Commander nebo Laplink.