Změna uid uživatele a grupy a aktualizace u souborů


Změna uid uživatele a grupy
usermod -u 1016 mujuser
groupmod -g 1016 mujuser

Pro příklad: když starý uživatel měl uid 1000 a nový má po změně 1016

find / -uid 1000 -exec chown -h 5000 ‚{}‘ \+

a totéž grupu (pokud jste měnili GID)
find / -gid 1000 -exec chgrp -h 5000 ‚{}‘ \+