Domů » 2011 » Duben

Archiv pro Duben, 2011

Instalace FreeBSD – 6.2

Posted 24.4.2011 By Řezáč Petr
 • Instalační CD FreeBSD 6.2-RELEASE stáhneme ve formě ISO image ze stránek FreeBSD http://www.freebsd.org nebo z FTP serveru ftp://ftp.cz.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/.
 • Pokud používáte na hardware na který budete FreeBSD instalovat architekturu i386 stáhněte image z adresáře ISO-IMAGES-i386, pokud používáte AMD 64-bitový procesor stáhněte image s adresáře ISO-IMAGES-amd64. Ze stažených image vypalte CD, na vašem počítači nastavte v BIOSu boot z CD a můžeme začít instalovat.
 • vložíme BOOT disk, po boot procesu výměníme disk1 a pokračujeme v dialogu
 • výběr jazyka (Czech Rep)
 • výběr klávesnice default (”USA ISO“)
 • sysinstall Main Menu – vybrat ‘Standard install’
 • vytvoření partition, disk label:
  Disk: ad0 Partition name:ad0s3 Free: 40965750 blocks (20002MB) (a0 znamená první harddisk nastaven jako ‘Primary Master’, ad0s3 je třetí partition na prvním disku)
  Rozdělení disku je možné provést individuálně, ale v každém případě potřebujete jednu část nastavenou jako “FS”, mountovanou jako “/” (root filesystemu, kernel abase systém) , druhou část nastavenou jako “Swap”, další časti jsou na vás např. takto:
  / 500MB (root filesystem, kernel and base system)
  swap 500MB (swapspace)
  /usr 10GB (installed applications, ports, src)
  /usr/local/www 1GB (apache-webserver folder for all hosted domains)
  /var 5GB (logfiles,imap-folder, mysql database)
  /tmp 500MB (temporary storage)
  Výtvořené díly budou pojmenovány následovně: ad0s3a, ad0s3b, ad0s3d, ad0s3e, ad0s3f….
  Uložení konfigurace ‘q’
 • výběr “FreeBSD BootMgr”
 • výběr distribuce a kolekce portů, instalačního media, dialog konfigurace síťových služeb a nastavení os
  Do you want to configure any ethernet devices?: Yes
  Use IPV6? No
  Use DHCP? Yes
  Hostname=freebsd62, domain domain.cz
  Use INETD? Yes
  Configure INETD? No (’inetd’ obsahuje konfiguraci síťových služeb. Yes pokud chcete editovat /etc/inetd.conf, jinak je použita aktuální konfigurace)
  Do you want this machine to funciton as a network gateway? Yes (Když chcete použít FreeBSD stroj jako síťový router)
  Would you like to enable SSH login? Yes (důležité)
  Do you want to have anonymous FTP access to this machine? No (nedopručeno)
  Do you want to configure this machine as an NFS server?
  Do you want to configure this machine as an NFS client? No No (Yes v případě že chcete síťově sdílet soubory)
  Would you like to customize your system console settings? No
  Would you like to set this machine’s time zone now? Yes
  Is this machine’s CMOS clock set to UTC? Yes (použití interních hodin počítače pro nastavení času)
  Select a region Europe
  Select a country or region Czech Rep
  Does the abbreviation ‘CET‘/’CEST’ look reasonable? Yes
  Would you like to enable Linux binary compatibility? Yes
  Does this system have a PS/2, serial, or bus mouse? No (nastavení myši Yes v prípadě že instalujete X-Windows).
  The FreeBSD package collection … Would you like to browse the collection now? No
  Would you like to add initial user accounts to the system? … Yes
  Přidání dalších uživatelů:
  Group: Group name=<freebsd_username> (+ 4x enter)
  User: Login ID=<freebsd_username>,
  Group=<freebsd_username>,
  password=<something_secret>,
  Member groups: wheel (Tab, Tab, Tab, OK, X Exit)
  Set root password. … OK (nastavení hesla systémového účtu)
  New Password: <your_very_secret_password>
  Retype new Password: <your_very_secret_password>
  Visit the general configuration menu for a chance to set any last options? No
  X Exit Install Are you sure you wish to exit?… Yes
 • Vyjmout FreeBSD instalační cd-rom, reboot, přihlášení na účet: root password: <my_mothers_maiden_name>
  Po přihlášení zpráva z Message Of The Day (z /etc/motd)
  Konfigurace síťového připojení do Internetu, „ifconfig“, editace /etc/rc.conf
  např.
  ifconfig_rl0=“inet 10.0.0.1 netmask 255.255.255.0″
  defaultrouter=“10.0.0.138″
  ifconfig_rl0=“DHCP“
  ifconfig_rl0=“100baseTX mediaopt full-duplex“
  defaultrouter=“10.0.0.138″
  ifconfig_em1=“inet 10.0.0.1 netmask 255.255.255.0″
  hostname=“hostname.domain.cz“
  #ifconfig_xl0=“DHCP“
  sshd_enable=“YES“
  check_quotas=“NO“
  syslogd_flags=“-svn -sv“
  inetd_enable=“YES“
  inetd_flags=“-wWl -C10″
 • Editace /etc/resolv.conf , přidání DNS serverů, např-
  nameserver 10.0.0.138
  nameserver 195.250.128.34
 • Midnight commander
  pkg_add -r mc
 • nastavení synchronizace času
  pkg_add -r ntp
  konfigurace: vytvoření souboru /etc/ntp.conf s obsahem
  server tik.cesnet.cz
  do /etc/rc.conf:
  ntpd_enable=“YES“
  test funkce:
  ntpd -gq
  Vrací zprávu:
  ntpd: time set -7152.403129s
  Dokončení instalace editace /etc/rc.conf kontrola nebo přidat:
  sshd_enable=“YES“
  check_quotas=“NO“
  syslogd_flags=“-svn -sv“
  inetd_enable=“YES“
  inetd_flags=“-wWl -C10″
  #rc_debug=“YES“ (pokud potřebujete ladit)

Archivace eventlogů z Windows NT serverů

Posted 2.4.2011 By Řezáč Petr

Provádět pravidelné kontroly eventlogů na větším množství Windows serverů je z časového hlediska poměrně náročná činnost. V případě že máte na serveru zapnut audit filesystému, nebo logujete tisky jde o velké množství dat, které není možné zkontrolovat. Řešením je sbírat události z jednotlivých Windows eventlogů, ukládat  je v nějakém centrálním úložišti a zde je také prohlížet a kontrolovat. Existují drahé profi nástroje jako např. MOM2005, Tivoli nebo TNG. Vyzkoušel jsem MOM a TNG s výsledkem nevyhovující. Události se ukládají do databáze a při velkých objemech dat pomalé, neustále vyžadující obsluhu, spousty chybových stavů. Pustil jsem se do řešení pro sběr Windows Eventlogů postaveném na UNIX Syslogu spoužitím Sběr klientského software SNARE a severového úložiště FreeBSD – Syslog

Skládá se s klientské části, kterou představuje free software (freeware) SNARE pod GNU Public Licence (GPL). SNARE client je nestažení na <a href=“http://www.intersectalliance.com/“ target=“_blank“>http://www.intersectalliance.com</a> . SW běží jako NT service a hlídá Eventlog a podle filtru odesílá přibývající zprávy jako UDP na portu 514 na server.
Filtr pro odesílání jsem nastavil následovně:

Podle ID:
<em>624,625,626,627,628,629,630,631,632,633,634,635,636,637,638,639,640,641,642,643,644,645,
646,647,648,649,650,651,652,653,654,655,656,657,658,659,660,661,662,663,664,665,666,667,668,
669,670,672,680,10,
</em>Podle typu:
<em>error – any
success,failure,info,warn,error – security policy events,proces events,logon_logoff events
success,failure – reboot events</em>

Toto nastavení lze exportovat rovnou do registry.
<em>[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\InterSect Alliance\AuditService\Objective]
„Objective0″=“1 31 32 528,529,530,531,532,533,534,535,536,537,538,539,540,541,542,543,544,545,
546,547,672,673,674,675,676,677,678,680,681,682,683 *** 0 *“
„Objective1″=“1 2 16 10 *** 0 *“
„Objective2″=“0 31 32 592,593,594,595 *** 0 *“
„Objective3″=“2 31 32 624,625,626,627,628,629,630,631,632,633,634,635,636,637,638,639,640,641,642,
643,644,645,646,647,648,649,650,651,652,653,654,655,656,657,658,659,660,661,662,663,664,665,666,667,668,669,670,672,680 *** 0 *“
„Objective4″=“1 24 32 512,513 *** 0 *“
„Objective5″=“3 31 32 516,517,608,609,610,611,612,613,614,615,616,617,618,620,643 *** 0 *“
„Objective6″=“4 4 31 * *** 0 *“
</em>

Filtr si nastavte individuálně podle toho jaké eventy chcete sbírat. Seznam eventů lze získat např.na:
<a href=“http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc754424%28WS.10%29.aspx“ target=“_blank“>http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc754424%28WS.10%29.aspx</a>

Konfigurace Snare na klientské stanici se provádí z prohlížeče(IE,FF) na http://localhost:6161/, je nutné doplnit jméno sledované stanice(serveru) a serveru kam se odesílají eventy.

<a href=“http://www.pr-software.net/wp-content/uploads/2011/11/snare.gif“><img style=“border: 0pt none;“ src=“http://www.pr-software.net/wp-content/uploads/2011/11/snare.gif“ alt=““ width=“380″ height=“258″ border=“0″ /></a>
<a href=“http://www.pr-software.net/wp-content/uploads/2011/11/snare1.gif“><img style=“border: 0pt none;“ src=“http://www.pr-software.net/wp-content/uploads/2011/11/snare1.gif“ alt=““ width=“380″ height=“223″ border=“0″ /></a>
Serverová část běží na  serveru FreeBSD. Standardní syslog je nahrazen syslog-ng, který poslouchá na portu 514 a příchozí zprávy ukládá do nastaveného adresáře (např, /data/log/).
Instalace:
<strong><em>Pkg_add syslog-ng</em></strong>

V <em>/etc/rc.conf
syslogd_enable=“NO“
syslogd_program=“/usr/local/sbin/syslog-ng“
syslogd_flags=““</em>

Popis syslog-ng:

<a href=“http://www.freebsdwiki.net/index.php/Syslog-NG_Installation“ target=“_blank“>http://www.freebsdwiki.net/index.php/Syslog-NG_Installation</a>

Nastavení syslogu <em>(/usr/local/etc/syslog-ng</em>/):

<em># This sample configuration file is essentially equilivent to the stock
# FreeBSD /etc/syslog.conf file.
# options
options { long_hostnames(off); sync(0); };
# sources
source src { unix-dgram(„/var/run/log“);
unix-dgram(„/var/run/logpriv“ perm(0600));
udp(); internal(); file(„/dev/klog“); };
# destinations
destination messages { file(„/var/log/messages“); };
destination security { file(„/var/log/security“); };
destination authlog { file(„/var/log/authlog“); };
destination maillog { file(„/var/log/maillog“); };
destination lpd-errs { file(„/var/log/lpd-errs“); };
destination xferlog { file(„/var/log/xferlog“); };
destination cron { file(„/var/log/cron“); };
destination debuglog { file(„/var/log/debuglog“); };
destination consolelog { file(„/var/log/consolelog“); };
destination all { file(„/data/log/alllog“); };
destination newscrit { file(„/var/log/newscrit“); };
destination newserr { file(„/var/log/newserr“); };
destination newsnotice { file(„/var/log/newsnotice“); };
destination slip { file(„/var/log/sliplog“); };
destination ppp { file(„/var/log/ppplog“); };
destination console { file(„/dev/console“); };
destination allusers { usertty(„*“); };
destination winevent { file(„/data/log/winevent“); };
#destination loghost { udp(„loghost“ port(514)); };
# log facility filters
filter f_auth { facility(auth); };
filter f_authpriv { facility(authpriv); };
filter f_not_authpriv { not facility(authpriv); };
filter f_console { facility(console); };
filter f_cron { facility(cron); };
filter f_daemon { facility(daemon); };
filter f_ftp { facility(ftp); };
filter f_kern { facility(kern); };
filter f_lpr { facility(lpr); };
filter f_mail { facility(mail); };
filter f_news { facility(news); };
filter f_security { facility(security); };
filter f_user { facility(user); };
filter f_uucp { facility(uucp); };
filter f_local0 { facility(local0); };
filter f_not_local0 { not facility(local0); };
filter f_local1 { facility(local1); };
filter f_local2 { facility(local2); };
filter f_local3 { facility(local3); };
filter f_local4 { facility(local4); };
filter f_local5 { facility(local5); };
filter f_local6 { facility(local6); };
filter f_local7 { facility(local7); };
# log level filters
filter f_emerg { level(emerg); };
filter f_alert { level(alert..emerg); };
filter f_crit { level(crit..emerg); };
filter f_err { level(err..emerg); };
filter f_warning { level(warning..emerg); };
filter f_notice { level(notice..emerg); };
filter f_info { level(info..emerg); };
filter f_debug { level(debug..emerg); };
filter f_is_debug { level(debug); };
filter f_is_warning { level(warning); };
filter f_is_info { level(info); };
# program filters
filter f_ppp { program(„ppp“); };
filter f_slip { program(„startslip“); };
# *.err;kern.warning;auth.notice;mail.crit  /dev/console
log { source(src); filter(f_err); destination(console); };
log { source(src); filter(f_kern); filter(f_warning); destination(console); };
log { source(src); filter(f_auth); filter(f_notice); destination(console); };
log { source(src); filter(f_mail); filter(f_crit); destination(console); };
# *.notice;authpriv.none;kern.debug;lpr.info;mail.crit;news.err /var/log/messages
log { source(src); filter(f_notice); filter(f_not_authpriv); filter(f_not_local0); destination(messages); };
log { source(src); filter(f_kern); filter(f_debug); destination(messages); };
log { source(src); filter(f_lpr); filter(f_info); destination(messages); };
log { source(src); filter(f_mail); filter(f_crit); destination(messages); };
log { source(src); filter(f_news); filter(f_err); destination(messages); };
# security.*      /var/log/security
log { source(src); filter(f_security); filter(f_not_local0); destination(security); };
# auth.info;authpriv.info    /var/log/authlog
log { source(src); filter(f_auth); filter(f_info); destination(authlog); };
log { source(src); filter(f_authpriv); filter(f_info); destination(authlog); };
# mail.info      /var/log/maillog
log { source(src); filter(f_mail); filter(f_info); destination(maillog); };
# lpr.info      /var/log/lpd-errs
log { source(src); filter(f_lpr); filter(f_info); destination(lpd-errs); };
# </em>ftp.info<em>      /var/log/xferlog
log { source(src); filter(f_ftp); filter(f_info); destination(xferlog); };
# cron.*      /var/log/cron
log { source(src); filter(f_cron); destination(cron); };
# *.=debug      /var/log/debuglog
log { source(src); filter(f_is_debug); filter(f_not_local0); destination(debuglog); };
# *.emerg      *
log { source(src); filter(f_emerg); filter(f_not_local0); destination(allusers); };
# uncomment this to log all writes to /dev/console to /var/log/consolelog
# console.info      /var/log/consolelog
#log { source(src); filter(f_console); filter(f_info); destination(consolelog); };
# uncomment this to enable logging of all log messages to /var/log/alllog
# touch /var/log/all.log and chmod it to mode 600 before it will work
# *.*       /var/log/alllog
#log { source(src); destination(all); };
# uncomment this to enable logging to a remote loghost named loghost
# *.*       @loghost
#log { source(src); destination(loghost); };
# uncomment these if you’re running inn
# news.crit      /var/log/newscrit
# news.err      /var/log/newserr
# news.notice      /var/log/newsnotice
#log { source(src); filter(f_news); filter(f_crit); destination(newscrit); };
#log { source(src); filter(f_news); filter(f_err); destination(newserr); };
#log { source(src); filter(f_news); filter(f_notice); destination(newsnotice); };
# !startslip
# *.*       /var/log/sliplog
log { source(src); filter(f_slip); destination(slip); };
# !ppp
# *.*       /var/log/ppplog
log { source(src); filter(f_ppp); destination(ppp); };
# logs from snare winevent
# local0.*
#
log { source(src); filter(f_local0); destination(winevent); };
</em>

Rotace logů je zajištěna utilitou newsyslog, kterou je potřeba nainstalovat. Tato je spouštěna denně z cronu, do <em>/etc/crontab</em> přidat řádek

<em># Rotate log files every hour, if necessary.
0 * * * * root newsyslog</em>

Logy se na serveru drží rok a komprimují se.
Nastavení:
<em>/etc/newsyslog.conf
/data/log/winevent   644  365   * $D0   ZC     /var/run/syslog.pid</em>

Na serveru běží www server Apache jako webový interface pro vyhledávání v lozích jednoduchým php scriptem ke stažení <a href=“http://www.pr-software.net/wp-content/uploads/2011/11/winevent_source.zip“ target=“_blank“>zde</a>.

Napište první komentář