Domů » 2012

Archiv pro 2012

Sun Cluster 3 Command Summary

Posted 2.12.2012 By Řezáč Petr
Cluster Node Operations
Operation Command Example
Boot a node – none cluster mode boot -x (At „ok“ prompt) ok boot -x
Stopping a node 1. scswitch scswitch -S -h nodeA (switch resources)
2. shutdown shutdown -y -g30 -i0
Rebooting a node 1. scswitch scswitch -S -h nodeA (switch resources)
2. shutdown shutdown -y -g30 -i6
Disable quorum vote for a node scconf scconf -c -q node=nodeA,maintstate
Stopping the cluster scshutdown scshutdown -y -g10
Display status information scstat scstat [ -pvv ]
Display quorum information scstat scstat -q
Display cluster configuration scconf scconf -p [ -pvv ]
Check the cluster configuration sccheck sccheck -v
Backup the cluster configuration tar tar -cv /etc/cluster/ccr
Restore the cluster configuration 1. scshutdown 1. scshutdown -y -g0
2. boot 2. ok boot -sx
3. tar 3. tar -xv
Cluster Quorum Device Operations
Operation Command Example
Display quorum information scstat scstat -q
Remove a quorum device scconf scconf -r -q globaldev=d30
Add a quorum device scconf scconf -a -q globaldev=d12
Put into maintenance state scconf scconf -c -q globaldev=d15,maintstate
Bring out of maintenance state scconf scconf -c -q globaldev=d15,reset
Veritas Volume Manager Operations
Operation Command Example
Add disk group to cluster scconf scconf -a -D type=vxvm,name=m-dg,nodelist=nodeA:nodeB
Register change to disk group scconf scconf -c -D name=mydg,sync
Switch device group to a node scswitch scswitch -z -D mydg -h nodeA (node to switch to)
Check status scstat scstat -D
Change properties scconf scconf -c -D name=mydg,nodelist=nodeA:nodeB,
preferenced=true,failback=disabled
Nafo Group Operations
Operation Command Example
Creating nafo group pnmset pnmset -c nafo0 -o create hme0 qfe0
Deleting nafo group pnmset pnmset -c nafo0 -o delete
Adding a card pnmset pnmset -c nafo0 -o add qfe0
Removing card pnmset pnmset -c nafo0 -o remove qfe0
Switching active adaptor pnmset pnmset -c nafo0 -o switch qfe0 (Adaptor to switch to)
Check status pnmset pnmset -l
Display current configuration pnmset pnmset -p
Which group a card belongs to pnmrtop pnmrtop hme0
Which is the active card pnmptor pnmptor nafo0
Change pnm parameters vi vi /etc/cluster/pnmparams
Resource Group Operations
Operation Command Example
Check current status scstat scstat -g
View configuration scrgadm scrgadm -p [-pvv] -g my-rg
Switch to a node scswitch scswitch -z -g my-rg -h nodeB (Bring online on nodeB)
Take offline on all nodes scswitch scswitch -F -g my-rg
Bring online on primary node scswitch scswitch -Z -g my-rg
Brine online on named node scswitch scswitch -z -g my-rg -h nodeB
Put into unmanaged state scswitch scswitch -F -g my-rg
scswitch -n -j my-res (Disable all resource in group)
scswitch -u -g my-rg
Bring into managed state scswitch scswitch -Z my-rg
Restart resource group scswitch scswitch -R -h nodeB -g my-rg
Disable resource scswitch scswitch -n -j my-resource
Enable resource scswitch scswitch -e -j my-resource
Clear STOP_FAILED flag scswitch scswitch -c -h nodeB -j my-resource -f STOP_FAILED
Device Group Operations
Operation Command Example
Check current status scstat scstat -D
Switch to a node scswitch scswitch -z -D my-dg -h nodeA
Put into maintenance scswitch scswitch -m -D my-dg
Bring online scswitch scswitch -z -D my-dg -h nodeB
Resource Group Configuration
Operation Command Example
Create Resource Group scrgadm -a -g my-rg -h nodeA,nodeB [ -y Pathprefix=/my-directory ]
Add resource to Group scrgadm -a -j my-res -g my-rg -t SUNW.nfs -x ServicePaths=/my-directory
Remove resource from group 1. scswitch -F -g my-rg (Switch resource group offline)
2. scswitch -n -j my-res (Disable resource)
3. scrgadm -r -j my-res (Remove resource)
4. scswitch -Z my-rg (bring resource group on-line)
Add logical host resource scrgadm -a -L -j my-lh -g my-rg -l logical_host_name
Add share address resource scrgadm -a -S -j my_salh -g my-rg -l logical_host_name
Modify resource parameter scrgadm -a -j my-res -x property=new_value
Remove a resource group 1. scstat -g (List group and its resources)
2. scswitch -F -g my-rg (Switch resource group offline)
3. scswitch -n -j my-res (Disable resources)
4. scrgadm -r -j my-res (Remove resources)
5. scrgadm -r -g my-rg (Remove resource group)

Data Edit

Posted 27.10.2012 By Řezáč Petr

Aplikace pro správu dat v MySQL databázích!

PHP aplikace pro pro vkládání dat do MySQL databáze, administrace dat, editace a vkládání položek do databáze. Vyžaduje nainstalovaný Apache WWW server s podporou PHP a databázi MySQL. Součástí instalačního balíčku je návod k instalaci a nastavení. Aplikace je ke stažení zdarma pod licencí GNU/GPL. Obsahuje následující funkce:

  • řízení kodové stránky databáze, tabulky a ukládaných dat
  • jednoduchá a rychlá editace a oprava dat
  • zobrazení a řazení dat podle položek
  • jednoduché vkládání dat s řízením kodové stránky

FreeBSD a RED5 streaming server

Posted 4.10.2012 By Řezáč Petr

Návod pro instalaCi a nastavenÍ RED5 streaming serveru na OS FreeBSD. Video návod.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Napište první komentář

Instalace FreeBSD – 8.2

Posted 16.2.2012 By Řezáč Petr

Instalace a konfigurace FreeBSD – 8.2. Video návod.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Napište první komentář

FreeBSD instalace KDE4

Posted 16.2.2012 By Řezáč Petr

FreeBSD průvodce instalace KDE4. Video návod.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Napište první komentář

FreeBSD a ZFS

Posted 16.2.2012 By Řezáč Petr

Použití ZFS ve FreeBSD, jak na to. Video návod.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Napište první komentář

FreeBSD a Apache2

Posted 14.2.2012 By Řezáč Petr

Intalace a nastavení webserveru Apache2 ve FreeBSD. Video návod.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Napište první komentář