Domů » 2019

Archiv pro 2019

Instalace Network manager Raspbian

Posted 11.2.2019 By Řezáč Petr

1. Instalovat následující package:

sudo apt install network-manager network-manager-gnome openvpn   openvpn-systemd-resolved network-manager-openvpn  network-manager-openvpn-gnome 

2. Odstranit nepoužívané package

sudo apt purge openresolv dhcpcd5

3. Přepsat /etc/resolv.conf symlinkem /lib/systemd/resolv.conf :

sudo ln -sf /lib/systemd/resolv.conf /etc/resolv.conf

4. Nastavit panel apletů „Panel Settings“ -> „Panel Applets“: odstranit „Wireless & Wired Network“. Restartovat

OpenVPN routing

Posted 11.2.2019 By Řezáč Petr

Někdy je užitečné povolit serveru VPN (nebo jiným klientům VPN) přístup k prostředkům připojeným k určitému klientovi. Toto je známé jako směrování na straně klienta. Směrování na straně klienta v OpenVPN vyžaduje soubor CCD pro daného klienta, který obsahuje příkaz iroute. To také vyžaduje odpovídající příkaz trasy v konfiguračním souboru serveru OpenVPN.

Příklad zapojení sítě:

Podsíť 192.168.4.0/24 musí být přístupná ze sítě na straně serveru a podsíť 192.168.122.0/24 na straně serveru musí být přístupná z LAN na straně klienta. Toho lze dosáhnout takto:

do konfiguračního souboru OpenVPN server přidat následující řádky:

client-config-dir /etc/openvpn/ccd
route 192.168.4.0 255.255.255.0 10.200.0.1

v adresáři ccd vytvořit soubor client1 s obsahem:

ifconfig-push 10.200.0.99 255.255.255.0
iroute 192.168.4.0 255.255.255.0
push “route 192.168.122.0 255.255.255.0”

Driver pro tiskárnu POS58 Linux

Posted 11.2.2019 By Řezáč Petr

Driver pro tiskárnu ZiJiang ZJ-58 je ke stažení na Github: klirichek/zj-58.

Pro instalaci jsou nutné následující package

sudo apt-get install libcups2-dev libcupsimage2-dev git build-essential cups system-config-printer

Stáhněte zdrojová kod ovladače a postupujte dále podle návodu

git clone https://github.com/klirichek/zj-58.git
cd zj-58/ 
make

sudo ./install

Nastavení tiskárny

pokračujeme v GUI nastavení tikáren (Preferences → Print Settings):

Add nová tiskárna

Vybrat Unknown připojena k USB a nastavit

dále pokračujeme příkazy

sudo /usr/lib/cups/backend/usb

sudo usermod -a -G lp pi

nakonec restartujeme.

Pokud není tiskárna přidána např. pokud nebyl nalezen port tiskárny přidáme ručně

Vlastnosti tiskárny nastavíme zde