Raspbian – instalace


Z http://www.raspberrypi.org/downloads/ stáhněte soubor s image Raspbian – Debian Wheezy ve formátu ZIP a roybalte ho na disk vašeho počítače.

Instalace v Linuxu

Vezměte prosím na vědomí, že použití dd nástroje můžete přepsat jakýkoli oddíl vašem počítači. Pokud zadáte nesprávné zařízení v níže uvedených pokynů byste mohli odstranit primární oddíl pro Linux. Prosím, buďte opatrní.

 • Spusťte df -h  a uvidíte, jaká zařízení jsou aktuálně připojena.
 • Pokud je váš počítač vybaven slotem pro SD karty, vložte kartu. Pokud ne, vložte kartu do čtečky SD karet, pak připojte čtečku k počítači.
 • Spusťte df -h znovu. Nové zařízení, které se objevilo, je vaše SD karta. Levý sloupec obsahuje název zařízení SD karty; bude uveden jako něco jako/dev/mmcblk0p1 nebo /dev/sdd1. Poslední část (p1 nebo 1) je číslo oddílu, ale chcete zapsat na celou SD kartu, ne jen jeden oddíl. Proto je třeba odstranit tu část z názvu (například / dev/mmcblk0 nebo / dev / sdb) jako zařízení pro celou SD kartu. SD karta se může zobrazit více než jednou ve výstupu df  pokud jste již dříve zapsali image Raspbianu do této SD karty, protože image Raspbianu mají více než jeden oddíl.
 • Spusťte umount /dev/sdd1, s celým názvem sdd1  (včetně čísla partition).
 • Pokud je ve výstupu df vaší SD karty více oddílů, měli byste odpojit všechny tyto oddíly
 • V terminálu zapište image na kartu s níže uvedeným příkazem, v argumentu  if= uveďte název souboru .img vcetně plné cesty a  agumentu of=název zařízení  do kterého se image zapisuje např. /dev/sdd . Toto je velmi důležité, protože ztratíte všechna data na pevném disku, pokud uvedete nesprávný název zařízení. Ujistěte se, že název zařízení je název celé SD karty, jak je popsáno výše, nejen oddíl karty například sdd, ne sdds1 nebo sddp1 nebo mmcblk0, ne mmcblk0p1.
  dd bs=4M if=2014-01-07-wheezy-raspbian.img of=/dev/sdd
 • Zápis s blokem o velikosti 4M bude poměrně dlouhý, pokud nedoběhne zkuste změnit na 1M, pravděpodobně bude ale delší.
 • Pokud nejste prihlášeni jako root vložte před příkaz sudo.
 • Příjaz dd neposkytuje žádné informace o jeho průběhu, a tak může zdát se, že zamrznul. Dokončení zápisu na kartu může trvat déle než pět minut. Pokud vaše čtečka má LED může během procesu zápisu blikat.
 • Po dokončení spusťte sync , to by mělo zajistit vyprázdnění mezipaměti pro bezpečné odpojení SD karty.
 • Vyjměte SD kartu a vložte do vašeho vypnutého Raspberry PI.

Instalace ve Windows

 • Vložte SD kartu do čtečky SD karet a zjistěte jaké ji bylo přiřazeno písmeno jednotky. Uvidíte např. v levém sloupci Průzkumníka Windows (například G: ). Můžete použít slot pro SD karty (pokud ji máte) nebo SD čtečku do portu USB.
 • Stáhněte si Win32DiskImager program ze Sourceforge Project page a spusťte ho. Musíte být přihlášeni jako administrator, případně spusťte s pravým klikem na myšía vyberte Spustit jako administrátor (Run as administrator).
 • Vyberte soubor s image Raspbianu.
 • Zvolte písmeno jednotky zařízení s vloženou SD kartou. Dávejte pozor, aby jste vybrali správný disk. Můžete zničit vaše data na pevném disku počítače! Pokud používáte slot pro SD kartu ve vašem počítači a není vidět disk v okně Win32DiskImager, zkuste externí SD čtečku do portu USB.
 • Klepněte na tlačítko Write a čekejte na dokončení zápisu.
 • Ukončete aplikaci, vyjměte SD kartu a vložte do vašeho vypnutého Raspberry PI.

 

Startujeme

 • Zapojíme síť, klávesnici, monitor a napájení.
 • Po prvním spuštění se nám zobrazí raspi-config, základní konfigurační nástroj pro nastavení Raspberry Pi.
 • Následují volby pro nastavení rozložení klávesnice, změnu uživatelského hesla, nastavení jazyka systému a jeho časového pásma. Můžeme zde také změnit poměr mezi pamětí přidělenou pro systém a pro grafické jádro, nastavit přetaktování ze základní taktovací frekvence 700 MHz až po 1 GHz a povolit či zakázat spouštění ssh serveru.
 • Z důvodu bezpečnosti se doporučuje vytvořit nového adm uživatele a uživatele PI(root) odstranit.
  sudo useradd -m user1
  sudo passwd user1
  sudo nano /etc/group
  adm:x:4:pi,user1
 • Nastavení default shellu
  chsh -s /bin/bash
 • Nastavení sítě
  Výchozí nastavení LAN adapteru je DHCP pro změnu na statickou IP adresu:
  cd /etc/network
  sudo nano interfaces
  přepsat řádek “iface eth0 inet dhcp” na
  iface eth0 inet static
  address 192.168.1.4
  netmask 255.255.255.0
  gateway 192.168.1.1
  Ještě je potřeba nastvit adresu nameserveru v /etc/resolv.conf
  nameserver 192.168.1.1
 • Instalace LAMP
  sudo su –
  apt-get install mysql-server
  apt-get install apache2
  apt-get install php5
  apt-get install php5-mysql
  apt-get install phpmyadmin
 • Konfigurace Apache:
  a2ensite default-ssl
  a2enmod rewrite
  a2enmod ssl
  mkdir /etc/apache2/ssl
  openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/apache2/ssl/apache.key -out /etc/apache/ssl/apache.crt
  nano /etc/apache2/sites-available/default-ssl
  SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/apache.crt
  SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/apache.key
  nano /etc/phpmyadmin/apache.conf (přidat)
  <IfModule mod_rewrite.c>
   <IfModule mod_ssl.c>
   <Location /phpmyadmin>
   RewriteEngine on
   RewriteCond %{HTTPS} !^on$ [NC]
   RewriteRule . https://%{HTTP_HOST}:443%{REQUEST_URI} [L]
   </Location>
   </IfModule>
  </IfModule>
 • Timezone:
  sudo cp /usr/share/zoneinfo/Europe/Prague /etc/localtime
 • Perl:
  apt-get install perl
, ,