Statická IP adresa Raspbian Jessie


Nepoužívá se již /etc/network/interfaces

ale

sudo vi /etc/dhcpcd.conf

na konec souboru přidat řádky

interface eth0
static ip_address=192.168.1.141/24
static routers=192.168.1.1
static domain_name_servers=192.168.1.1

Restart Pi a hotovo!

,